Uitvaartvereniging
Onze uitvaartvereniging is op 27 juni 1924 opgericht en verzorgt sindsdien begrafenissen en crematies.

Onze verenging is een natura uitvaartvereniging, die in geval van overlijden van een van haar leden op professionele wijze de uitvaart laat verzorgen.
Er wordt geen geld uitgekeerd, tenzij de uitvaart buiten de regio plaatsvindt.
In dat geval wordt een bedrag uitgekeerd ter hoogte van de in Vlagtwedde in soortgelijke situaties te maken kosten.

Lidmaatschap van de vereniging geeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van begrafenis of crematie.
Meer informatie is te vinden op pagina leden.

Contributies per jaar
Voor een gezin € 70,- Voor een alleenstaande € 35,-.

lndien niet automatisch geïncasseerd kan worden zal per toegezonden nota € 1,50 aan kosten in rekening worden gebracht.
Bij aanmaningen zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht.

Lid worden?
Om u aan te melden als lid van onze uitvaartvereniging neemt u contact op met;
Dhr. Jetsko Huiting, Winakker 12, 9541 GB VLAGTWEDDE. tel. 0599 313 222.