Onze uitvaartvereniging verzorgt in samenwerking met de uitvaartleider begrafenissen en crematies.

Natura vereniging
Onze vereniging is een natura vereniging en stelt zich ten doel een uitvaart van haar leden te verzorgen.
Ook niet leden kunnen gebruik maken van onze diensten en de Aula.

Bij overlijden
Bij overlijden dient DLE te Emmen, (24 uur per dag bereikbaar) tel: 0591 - 61 11 46 zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld.
Checklist na overlijden

Verhuizingen, gezinsuitbreiding, enz
Alle veranderingen zoals verhuizingen, gezinsuitbreiding, enz. moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden doorgegeven aan de vereniging;
Uitvaartvereniging 'Het voormalig kerkdorp', Winakker 12, 9541 GB Vlagtwedde.

Uitvaartverzorging; Een zaak voor de toekomst.